A A A

Czytelnia

Dostęp do pełnej treści artykułu zamieszczonego poniżej można uzyskać po kliknięciu w jego podkreślony tytuł.
 • „Facebook”

  Zapraszamy na profil „Gazetonu” na portalu społecznościowym „Facebook”
 • 25 lat „Czytadełka”/ „Gazetonu”

  25 lat „Czytadełka”/ „Gazetonu”
       Drodzy absolwenci i sympatycy szkoły.
       W związku z przypadającym w tym roku kalendarzowym 70-leciem istnienia ZSTiL i 25-leciem szkolnego czasopisma „Gazeton” (daw. „Czytadełko”) zwracamy się do Was z prośbą o podzielenie się wspomnieniami z lat szkolnych i działalności w „Czytadełku”/”Gazetonie”.
       Zapraszamy do kontaktu z redakcją (w siedzibie redakcji), pocztowego (ul. Pomorska 7, pok.22, 68-100 Żagań) lub elektronicznego pod adresem gazeton@zstil.zagan.pl
  Redakcja
 • Spotkanie z terapeutą

  W naszej szkole odbyło się spotkanie z Michałem Krzosą, specjalistą ds. uzależnień. Pomaga on ludziom z różnymi uzależnieniami, przyjechał z Jeleniej Góry. Spotkanie dotyczyło narkotyków i różnego rodzaju dopalaczy. Jednakże używanie pojęcia „dopalacz” (jak tłumaczył) jest pojęciem używanym błędnie tylko w Polsce. Nazwa „dopalacz” jest najdelikatniejszym określeniem narkotyku. W krajach zachodnich używane są inne nazwy, np. party drags.
  tutaj cały tekst
 • 25 lat gazety

  W kwietniu 2016 roku przypada 25 rocznica istnienia i nieprzerwanej działalności szkolnego czasopisma (”Czytadełko” / „Gazeton”). Wkrótce więcej informacji na ten temat.
 • Agnieszka w finale

           Agnieszka Gruba z klasy 4 ET Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu została finalistką interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Mediach i awansowała do finału ogólnopolskiego, w którym będzie reprezentować województwo lubuskie.
           To już drugi raz z rzędu, gdy uczennica żagańskiego ZSTiL awansowała do finału tej olimpiady.
           Eliminacje okręgowe odbyły się 18 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy o mediach. Musieli się wykazać wiedzą m.in. z zakresu nowych mediów, funkcjonowania mediów w Polsce po 1989 r., roli Krajowej Rady Radiofonii i TV, komunikacji społecznej, historii i prawa mediów. W tej części olimpiady ZSTiL w Żaganiu, obok Agnieszki, reprezentowali również: Amanda Hanysz (4 ET), Weronika Rybak i Michał Szuszkiewicz (obydwoje z 3 LO).
           Zawody centralne, na których rywalizować będą uczniowie z całej Polski, odbędą się w Warszawie, w marcu 2016 r.
  Wcześniej, podczas pierwszego etapu, jego uczestnicy musieli m.in. napisać esej na jeden z pięciu tematów.
           Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o mediach, promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.
           Po zmaganiach konkursowych, w oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy olimpiady wysłuchali bardzo interesującej prelekcji red. Karoliny Kamińskiej, dziennikarki Radia Zachód, korespondentki wojennej z Afganistanu i Kosowa. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warszawski, przy współudziale 15 wyższych uczelni w całym kraju.
           Opiekunami młodzieży byli Barbara i Robert Zarzyccy.
  Na zdjęciu:
  Od lewej: Amanda Hanysz, Agnieszka Gruba, Weronika Rybak, Michał Szuszkiewicz.
 • Dziennikarz - zawód czy powołanie?

            Dziennikarz trafia do każdego z nas z informacją. Jest to zawód, który polega na dostarczaniu wiadomości oraz opisywaniu rzeczywistości. Informacje zdobyte przez dziennikarzy każdego dnia są przekazywane odbiorcą. Chcemy być dobrze poinformowani, zupełnie nieświadomie cenimy rzetelność i obiektywizm. Od dziennikarza oczekujemy otwartości, krytycyzmu, ale też fachowości, bo ten zawód ma ograniczenia, które zostały określone w etyce dziennikarskiej. Dziennikarz musi być sprawny językowo oraz ciekawy świata, aby było mu łatwiej, na dany temat napisać rzetelny artykuł.
            Dziennikarz nie może zapomnieć o pracy po 8 godzinach. Temat do napisania artykułu może znaleźć w każdym miejscu, na przykład: w sklepie, na spacerze, w Internecie lub po prostu w domu. Praca dziennikarza zobowiązuje do ciągłego bycia na bieżąco. Trzeba wykorzystywać sytuacje, którymi można zaciekawić przeciętnego czytelnika.
 • Gotyk na dotyk

  Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu wybrali się na wycieczkę do Trójmiasta, Torunia i Malborka. W programie wycieczki miały być zabytki gotyckie, tak jak reklamuje się Toruń, w którym „gotyk jest na dotyk”.
  9 kwietnia w godzinach popołudniowych odwiedziliśmy miasto Kopernika. Duże wrażenie robi zachowane Stare Miasto, Dwór Artusa i dom najsłynniejszego astronoma. Oczywiście spróbowaliśmy toruńskich pierników, korzennych, słodkich, żeby potem mieć siłę utrzymać się w pozycji pionowej przy Krzywej Wieży. Dużo zabawy i radości było przy pręgierzu w postaci metalowego osiołka na Starym Rynku.
 • Nagrody za krzyżówkę

  Hasło krzyżówki z nr 16 (69) brzmi: GAZETON.            Wśród osób, które nadesłały kupony z prawidłowym rozwiązaniem rozlosowaliśmy nagrody ufundowane przez naszą redakcję. Otrzymali je: Katarzyna Szmidt (kl. 3 LN), Wojciech Kowalczyk (kl. 4 MT) oraz Jakub Becla (kl. 4 ME). Serdecznie gratulujemy!
  (red)
 • Wiktoria zwycięska

  Uczennice Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu: Maja Mikołajczyk i Wiktoria Szczepaniak z kl. 3 LN reprezentowały województwo lubuskie w finale Ogólno-polskiego Konkursu Wiedzy o Mediach.
            144 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju 20-21 marca 2015 r. walczyło o indeksy i nagrody rzeczowe w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.
            Wiktoria Szczepaniak znalazła się w gronie laureatów i otrzymała indeks oraz tytuł laureatki I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach. Uzyskała także prawo wolnego wstępu na kierunek „dziennikarstwo” na wybranej uczelni. Maja Mikołajczyk otrzymała dyplom finalisty konkursu.
            Oprócz zmagań konkursowych młodzież spotkała się z Konradem Piaseckim, dzienni-karzem RMF FM oraz TVN24, zwiedzali Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz wysłuchali wykładu prof. Wiesława Władyki na temat współczesnych mediów i roli współczesnego dziennikarza. Dodatkową atrakcją dla młodzieży z wojewódz-twa lubuskiego był przelot samolotem w obie strony.
            Uczennice do finału konkursu przygotowywały się pod kierunkiem Barbary Zarzyckiej i Roberta Zarzyckiego.
  (red)
 • Konkurs o stanie wojennym

  Wśród laureatów „Powiatowego konkursu wiedzy o stanie wojennym” znalazł się Jakub Becla z klasy 4 ME Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

  Konkurs, który odbył się 11 listopada 2014 r. w żagańskim ZST-H, obejmował całość wydarzeń związanych z wprowadzeniem, przebiegiem i zniesieniem stanu wojennego w Polsce. Przeprowadzony został w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, opracowanymi w oparciu o ogólnodostępną literaturę oraz stronę internetową http://www.13grudnia81.pl

  Naszą szkolę reprezentowało pięciu uczniów technikum. J. Becla zajął 3 miejsce, uzyskując tylko 4 punkty mniej od zwycięzcy konkursu. Serdecznie gratulujemy!
  (rz)
 • Medialny sukces

  Maja Mikołajczyk i Wiktoria Szczepaniak z kl. 3 LN Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu zostały laureatkami Konkursu Wiedzy o Mediach i awansowały do finału ogólnopolskiego, w którym będą reprezentować województwo lubuskie.

  Maja Mikołajczyk z mediami ma bliskie kontakty, bo w ostatnich latach jest sekretarzem redakcji „Gazetonu”.

  Eliminacje okręgowe odbyły się 12 grudnia br. na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy o mediach. Musieli się wykazać wiedzą m.in. z zakresu komunikacji społecznej, funkcjonowania mediów w Polsce po 1989 r., roli Krajowej Rady Radiofonii i TV, historii i prawa mediów. Wcześniej, podczas pierwszego etapu, jego uczestnicy musieli m.in. napisać esej na jeden z pięciu tematów.

  Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o mediach, promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

  Zawody centralne, na których rywalizować będą uczniowie z całej Polski odbędą się w Warszewie w marcu 2015 r.

  Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warszawski przy współudziale 15 wyższych uczelni w całym kraju.
  (bz)
  (rz)
 • Wyniki I etapu Konkursu Wiedzy o Mediach

  Uprzejmie informujemy, że do I etapu Konkursu Wiedzy o Mediach w okręgu lubuskim zgłosiło się 39 uczniów z ZSTiL w Żaganiu zakwalifikowano następujących uczniów:
  - Adamowicz Martyna, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, opiekun naukowy: Barbara Zarzycka.
  - Kłos Iwona, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, opiekun naukowy: Barbara Zarzycka.
  - Mikołajczyk Maja, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, opiekun naukowy: Barbara Zarzycka
  - Szczepaniak Wiktoria, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, opiekun naukowy: Barbara Zarzycka
  - Wiąz Karolina, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, opiekun naukowy: Barbara Zarzycka.

  Najlepsze prace uczestników Konkursu Wiedzy o Mediach zostaną opublikowane w Gazecie Studenckiej UZetka w styczniowym numerze. Laureaci otrzymają także nagrody książkowe.
  Program II etapu Konkursu Wiedzy o Mediach

  II etap Konkursu Wiedzy o Mediach odbędzie się 16 grudnia 2014 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest organizatorem okręgowych zmagań konkursowych. Uczestników zapraszamy na godzinę 11.00 do auli w Bibliotece UZ przy al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze.
  Magdalena STECIĄG
  Komitet Okręgowy KWM
 • Quiz o Niepodległość - więcej...

  W naszej szkole odbył się, już po raz szósty, quiz z okazji Święta Niepodległości. Co roku młodzież staje do rywalizacji, by wykazać się znajomością ludzi i zdarzeń związanych z historią walk o niepodległość.

  W rozgrywce wzięły udział trzy zespoły. Klasę I TR reprezentowali: Piotr Barysz, Łukasz Sobczyk oraz Patryk Kurowski. Przedstawiciele kl. 1 LP to Radosław Cieślikowski, Patryk Kirsz i Mateusz Wawryk, natomiast III zespół reprezentowali Kacper Siwczyk, Bartek Zygmuntowicz oraz Daniel Krawczyk z klasy 1 ME.
  Quiz rozpoczęła pani Aneta Hodowana, która przywitała zebranych oraz zaprezentowała jury w skład, którego, obok A. Hodowanej, wchodzili: Robert Zarzycki, Barbara Zarzycka, a także dyrektor Zbigniew Stebelski. Po przywitaniu p. Robert Zarzycki przedstawił uczestnikom regulamin, następnie p. Zbigniew Stebelski wylosował pierwsze pytanie, na które poprawnie odpowiedział zespół III i zdobył pierwsze punkty.

  Klasa 1 ME już na początku wysunęła się na prowadzenie. Pozostałe klasy, choć dobrze dopingowane ze strony widowni, nie mogły dorównać mechatronikom, rywalizując o drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie chłopcy z 1 ME zdobyli 17 pkt lokując się tym samym na pierwszym miejscu, drugą lokatę wywalczyła klasa 1 LP, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci klasy 1 TR. Klasa 1 ME pokazała wiedzę i refleks.

  Zwieńczeniem konkursu były nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz oceny: 6, 5, 4 za kolejno zdobyte miejsca.

  Iryszek
  Foto:
  Maja MIKOŁAJCZYK
 • Co by było gdyby…

  Miałem sen o Polsce, który wam opowiem.
  Śniła mi się Polska, która stała się największą potęgą w Europie, a może nawet na świecie. Zaczęło się od heroicznego zwycięstwa polskich powstańców w Warszawie, wspartych przez amerykańskiego generała Georga Pattona, jednego z najlepszych alianckich dowódców lądowych, przez niektórych nazywanego bogiem wojny...
 • Historycznie i realistycznie

  Godzina 545. 29 maja 2014 roku. Pod Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu zbierają się uczniowie klas 2 LN i 2 MM, wyjeżdżamy na wycieczkę na południe Polski. Zobaczymy kopalnię soli w Wieliczce, królewskie miasto Kraków i odwiedzimy Oświęcim, a w nim muzeum obozu koncentracyjnego.

 • Wspomnienia szkolnych lat.. czyli wywiad z panią Jadwigą Rędziak

  „Gazeton”: Do jakiej szkoły Pani chodziła?
  Pani Jadwiga Rędziak: Do Technikum Budowlanego.
  G: Od zawsze interesowała się Pani geografią?
  P. J. Rędziak: (uśmiech) Geografia stała się moją pasją dopiero po ukończeniu szkoły.
  G: Jeśli nie geografią, to jakimi przedmiotami się Pani interesowała? Jakie przedmioty lubiła pani najbardziej ?
  P. Rędziak: Nie miałam jednego ulubionego przedmiotu, interesowałam się wszystkimi.
  G: Co może Pani powiedzieć o zmianach jakie zaszły od tamtych lat?
  P. Rędziak: W tym czasie nastąpiły olbrzymie zmiany. Przede wszystkim relacja nauczyciela z uczniem, teraz jest mniejszy dystans pomiędzy nimi. Do nauczycieli zwracano się tytułem „profesor”, mimo, że nauczyciel nie miał takiego stopnia wykształcenia. To był po prostu wyraz szacunku.
 • Walka o studentów

  Już w ubiegłym roku zanotowano pierwszy spadek naboru, zarówno na bezpłatne studia na uczelniach państwowych, jak i na płatne w szkołach prywatnych. Jednak uczelnie państwowe nie boją się, zawsze będą mieli chętnych, za to walka rozpoczyna się między prywatnymi
 • Śmierć a odrodzenie

  Dlaczego ludzie decydują się na śmierć? Co skłania ich do chęci zakończenia swojego życia? Co to znaczy być szalonym? Dlaczego „Weronika postanawia umrzeć”? Oto kilka pytań, na które odpowiedź można znaleźć we wspaniałej książce „Weronika postanawia umrzeć” napisanej przez Paulo Coelho.
 • Młody technik

  Konkurs pt. „Młody Technik” uatrakcyjnił program otwartych dni w naszej szkole. 21 marca 2014 r., już po raz piąty, pani Halina Woźniak i Arkadiusz Wołczek przeprowadzili konkurs dla gimnazjalistów. Formuła konkursu przypominała teleturniej „Jeden z dziesięciu”, zasady były podobn
 • Polskie rocznice historyczne w 2014 roku

  • 1015 rocznica ogłoszenia biskupa Wojciecha świętym.
  • 650 rocznica utworzenia przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej, pierwszej polskiej uczelni wyższej.
  • 640 rocznica nadania przez Ludwika Węgierskiego szlachcie przywileju koszyckiego, pierwszego przywileju ogólnostanowego.
  • 570 rocznica bitwy pod Warną, w której zginął król Władysław Warneńczyk.
  • 560 rocznica wybuchu wojny 13-letniej zakończonej pokonaniem Zakonu Krzyżackiego i odzyskaniem przez Polskę Pomorza Gdańskiego.
  • 500 rocznica bitwy pod Orszą, w której wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana Konstantego Ostrogskiego rozbiły wojska moskiewskie wspierane przez Habsburgów i Hohenzollernów.
  • 445 rocznica unii lubelskiej (unii realnej Polski i Litwy) i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • 435 rocznica powołania przez króla Stefana Batorego Akademii Wileńskiej prowadzonej przez jezuitów.
  • 385 rocznica zwycięstwa wojsk polskich dowodzonych przez Stanisława Koniecpolskiego w bitwie pod Trzcianą nad dwukrotnie liczniejszymi wojskami szwedzkimi Gustawa II Adolfa.
  • 315 rocznica podpisania pokoju w Karłowicach, który zakończył wojny polsko-tureckie.
  • 220 rocznica powstania kościuszkowskiego.
  • 95 rocznica I powstania śląskiego.
  • 75 rocznica podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow.
  • 75 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej.
  • 75 rocznica bitwy nad Bzurą.
  • 75 rocznica agresji ZSRR na Polskę.
  • 75 rocznica utworzenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie z premierem gen. Władysławem Sikorskim na czele.
  • 75 rocznica Polskiego Państwa Podziemnego.
  • 70 rocznica „Wielkiej ucieczki” jeńców alianckich z obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu.
  • 70 rocznica powstania warszawskiego.
  • 70 rocznica powstania 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.
  • 35 rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny.
  • 30 rocznica porwania i zamordowania kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy SB.
  • 25 rocznica obrad Okrągłego Stołu.
  • 25 rocznica wyborów czerwcowych 1989 r., kontraktowych wyborów parlamentarnych, zakończonych zwycięstwem opozycji.
  • 25 rocznica utworzenia rządu z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym po wojnie niekomunistycznym premierem na czele.
  • 25 lat istnienia III Rzeczypospolitej.
  • 15 rocznica wejścia Polski do NATO (Paktu Północnoatlantyckiego).
  • 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.
  (rz)
 • Rok inwestycji w „60”-tce

  W 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu realizowana jest duża inwestycja o wartości prawie 10 mln zł.
  30 grudnia 2013 r. władze powiatu żagańskiego podpisały umowę na wykonanie projektu pt. „Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim” więcej...
 • Patriotyzm czy kosmopolityzm?

            Jaka jest współczesna postawa społeczeństwa wobec państwa?
            Młode pokolenie Polaków może mieć problem z określeniem się. Patriotyzm to, według definicji z Wikipedi, postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i, w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.
            Jeżeli przyjęlibyśmy takie rozumienie patriotyzmu to sądzę, że patriotów nie znajdziemy zbyt wielu. W dzisiejszych czasach niewielu ludzi byłoby stać na to, by poświęcić swoje życie, zdrowie lub mienie dla dobra narodu. Bo w imię czego?! Co ma dzisiaj Polska do zaoferowania młodym ludziom? Coraz częściej kolejnym krokiem po zakończeniu nauki czy studiów jest wyjazd na Zachód, bo niestety w Polsce rzeczywistość nie wygląda różowo.
            Czasy się bardzo zmieniły, ludzie coraz więcej podróżują albo emigrują, osiedlają się poza granicami kraju i zakładają rodziny coraz częściej z obcokrajowcami. Niestety, z kraju wyjechało również wielu ludzi wysoko wykwalifikowanych i obecnie pracują dla dobra innych państw. Nie można od nich wymagać, żeby poświęcili swoją przyszłość, możliwość intelektualnego rozwoju i pozostali w kraju, gdzie maja znikome możliwości rozwoju, zarabiają niewiele, pracują w trudnych, korporacyjnych warunkach. Trudno być patriotą w kraju, który nie dba o swoich obywateli, o ich rozwój i perspektywy na przyszłość.
            Tak więc albo zmodyfikujemy trochę dzisiejsze znaczenie słowa patriotyzm, albo, niestety, musimy stwierdzić, że dzisiaj jest ono już tylko przeżytkiem.
            Ale czy postawa kosmopolityczna jest absolutnie poprawna? Kosmopolityzm, również według Wikipedi, to pogląd negujący wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorialne. Zwolennicy kosmopolityzmu uważają za swoją ojczyznę nie jakiś konkretny kraj czy inny obszar, ale cały świat. Dążą do politycznej i społecznej jedności świata, wolnego od podziałów i konfliktów, stopionego w jedną wspólnotę ogólnoludzką.
            Owszem, świat wolny od podziałów, granic i konfliktów byłby piękny, ale to nierealne. Zdecydowanie łatwiej jest być obywatelem świata, móc bez trudności i zakazów poruszać się po Europie i świecie, integrując się z otaczającą nas kulturą. Jednak nie można zapomnieć o swoim pochodzeniu, o swoich korzeniach.
            Może patriotyzm nie oznacza dzisiaj walki o ojczyznę, a raczej nakazuje o niej nie zapominać, mieszkając poza jej granicami?
            Może właśnie dowodem patriotyzmu jest rozmowa w języku polskim gdzieś daleko na obczyźnie, kultywowanie polskiej tradycji, łamanie się opłatkiem w wigilijny wieczór?
            Uważam, że dla każdego patriotyzm ma inne znaczenie i pewnie nie zawsze jest to Bóg, Honor, Ojczyzna. Myślę, że nie trzeba być ani skrajnym patriotą, ani skrajnym kosmopolitą, trzeba znaleźć złoty środek.
  Rafał LACH
 • Misyjna rola mediów?

            Dzięki środkom masowego przekazu może istnieć kultura masowa. Tym terminem określa się typ kultury, której treści adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców. Za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, Internetu, komiksów „producenci kultury” starają się dotrzeć ze swoimi „produktami” do jak największej liczby osób. Niestety, jest to jednak przekaz jednostronny.
            Masowy odbiorca staje się bierny, a to wszystko przez charakter mediów. Przedsiębiorcy znaleźli źródło dochodów w zaspokajaniu kulturalnych potrzeb ludzi. Kultura masowa stała się dominującym rodzajem kultury usuwając w cień tzw. kulturę wysoką. Jej główną cechą jest prostota. W ciągu dnia, prawie w każdym działającym medium, można usłyszeć, obejrzeć, przeczytać wszystko to, co proste, łatwe i przyjemne, wszystko, co dostarcza ludziom rozrywki. Za to programy wartościowe transmitowane są zwykle w późnych, nocnych godzinach, kiedy nikt tego nie ogląda, bo wszyscy śpią. Świat widzimy takim, jakim pokazują nam go media. Warto więc zadać sobie pytanie, czy ten obraz świata, który dociera do naszych domów, jest prawdziwy?
            Z pewnością tak nie jest, bo większość mediów to media komercyjne, które zostały powołane nie po to, żeby kształcić, uświadamiać i mówić prawdę o rzeczywistości, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Na rynku medialnym panuje przekonanie, że wszystko, co „obce” jest dużo lepsze od tego, co nasze - rodzime. Wystarczy przyjrzeć się choćby językowi mediów. Na dodatek mija nas grupa ludzi, gdzie co druga osoba nosi markowe ubrania zagranicznych firm. O co w tym chodzi, co się dzieje? Podobno Polacy nie gęsi… A więc?
  Iwona KŁOS
 • Matematyka Królową Nauk

  „Gazeton”: Czym jest dla Pani matematyka?
  Pani Elżbieta Kowala: Naturalnie, że jest to królowa wszelkich nauk!
  - Czy uważa Pani, że matematyka jest potrzebna w codziennym życiu?
  - Czytałam, że w pewnej szkole został ogłoszony „Dzień bez matematyki”, by sprawdzić czy taki dzień jest w ogóle możliwy. Okazało się, iż to kompletnie niemożliwe. Bo przecież... nie da się funkcjonować bez zegarka! Mało tego w każdym sklepie, podczas robienia zakupów bez matematyki nie poradzilibyśmy sobie.
  - Dlaczego akurat matematyka zajmuje szczególne miejsce w szkole, skąd ten pomysł?
  - Pomysł zrodził się wśród nauczycieli matematyki. Została wybrana matematyka, aby pokazać ją uczniom jako zupełnie inną, kolorową, ciekawą.
  - W jakim celu obecny rok szkolny ogłoszono „Rokiem matematyki” w naszej szkole?
  - Ma przekonać uczniów, przede wszystkim maturzystów, aby nie bali jej się pisać na maturze. Chcemy ją przybliżyć i zaciekawić ich.
  - Kiedy odbędzie się noc matematyki?
  - Niestety, na tę chwilę nie jestem w stanie podać konkretnej daty, ponieważ wszystko jest jeszcze w trakcie przygotowania. W tym roku chcieliśmy zrobić coś innego. Wraz z wuefistami wpadliśmy na pomysł połączenia nocy matematycznej i nocy sportowej. Odbywałoby się to pod hasłem „Licz i ćwicz”, na przełomie stycznia i lutego 2014 r. Prawdopodobnie w piątek, by uczniowie mogli się pobawić i odpocząć.
  - Czy odbędą się jeszcze jakieś sesje matematyczne albo wyjazdy na wykłady, jak ten do Zielonej Góry?
  - Planowane były 3 sesje, odbędą się jeszcze dwie. A co do wyjazdu to rozważamy tę opcję. Wyjazd do Zielonej Góry bardzo zaciekawił uczniów, więc planujemy kolejny wyjazd, prawdopodobnie na wiosnę.
  - Będą zaproszeni goście na kolejne sesje?
  - Możliwe, że gimnazjaliści nas odwiedzą. A może to my udamy się do nich! Jeszcze nie wiadomo.
  - Dziękujemy za rozmowę.
  - Dziękuję.
  Mikołajczyk
  Iryszek
 • Co wybierają absolwenci ZSTiL w Żaganiu?

            Co zrobić, jeżeli nie jesteśmy pewni swoich predyspozycji, zdolności, nie mamy pomysłu na siebie po maturze?! Bywa, że odczuwamy presję ze strony rodziców, którzy „dobrze radzą”, koledzy też wiedzą „dobrze”, a my mimo to mamy problem jak zaplanować przyszłość.
             Nie warto podążać za modą i tłumem. Nawet jeśli niektóre kierunki studiów są oblegane, jest duże prawdopodobieństwo, że za kilka lat staną się dla nas nieatrakcyjne i trudno będzie po takim kierunku znaleźć pracę. A przecież nie idziemy na studia po to, aby zmarnować 5 lat, tylko chcemy, aby nasz rozwój miał wpływ na późniejsza drogę zawodową.
            A jeśli ktoś nie ma pomysłu na siebie? W takim wypadku co jest lepsze? Czy warto wybrać kierunek studiów ślepo wierząc, że będzie fajnie, czy może lepiej byłoby podszkolić swoje zdolności, języki obce albo też odwiedzić wymarzone miejsca? Czy wolny rok albo niepodjęcie dalszej nauki to dobry pomysł? Dla kogo jest to odpowiednie wyjście?
            Warto trzeźwo ocenić sytuację na polskim i zagranicznym rynku pracy. Wiele zawodów „wymiera”, ale w ich miejsca rodzą się nowe, równie ciekawe zawody. Warto brać udział w badaniach prowadzonych przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne. Wszelkie testy w kierunku predyspozycji otwierają oczy i pokazują w czym czujemy się najlepiej. Być może właśnie takie ankiety pozwolą odkryć w sobie ciekawe zainteresowania i wpłyną na dalszą drogę zawodową.
            Jak sytuacja wygląda w naszej szkole? Otóż uczniowie brali udział w ankiecie dotyczącej planów na przyszłość. Na pytanie „Kto planuje wybrać się na studia” odpowiedzi udzieliło 29 uczniów. „Ile osób planuje wyjazd za granicę” – tu 28 osób zgłosiło chcę wyjazdu. „Kto planuje podjąć pracę w kraju i rezygnuje z dalszej nauki” – 11 osób. „Kto jeszcze nie wie co chce robić w przyszłości” – tu uczniów zgłosiło się najwięcej, bo aż 39. Ankieta przeprowadzona została wśród 107 uczniów. Wyniki zostawiamy do Waszej interpretacji.
  KFAK
 • Budowanie tożsamości wg dyktatu

            Wielu młodych ludzi przywiązuje uwagę do tego co się nosi. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, sięgają z ekscytacją po gazety z modą czy oglądają o tym programy telewizyjne. Wertują strony bądź kanały w poszukiwaniu nowości, a następnie – naiwnie biegną do sklepu kupując wszystko co modne w tym sezonie. Przychodzą do szkoły i idą przez korytarz niczym modele, myśląc, że są wspaniali, ponieważ noszą to, co modne.
            Prawda jest taka, że noszą to, co media kreują na modne. Doda zakłada spódnicę w kratę, a media pokazując nam milion zdjęć wmawiając nam, że to ostatni „krzyk mody”. A młodzież, niczym naiwne baranki, wierzy w przekaz i robi dokładnie to samo. Podobnie jest z muzyką. Gdy pojawia się zespół z jednym hitem, np. „Ona tańczy dla mnie” nagle cała Polska wariuje. Ludzie słuchają tego, ściągają na telefony, nucą podczas kąpieli czy jazdy samochodem. Nie pozostają przy swoim dotychczasowym stylu, ale robią dokładnie to, co podpowiadają środki masowego przekazu. Prawdą jest powiedzenie, że media to czwarta władza - dokładnie tak jest! To oni promują kulturę masową, przez którą zanika nasze „ja”. Robią nam wodę z mózgu sprawiając, że stajemy się kimś innym.
            Zanika stosowność zanika, własny styl i poczucie tożsamości także. A to wszystko za sprawą massmediów i masowej kultury, którą promują. Czy nie warto w takim razie wziąć spraw w swoje ręce i zawalczyć o własną osobowość ? O to, by nie być jak miliony ludzi, którzy wierzą w każde słowo wypowiedziane w telewizji. Czas zawalczyć o samego siebie i kreować się samemu, a nie iść za większością i stać się ofiara mediów i mody.
  Iryszek
 • Quiz z okazji Święta Niepodległości

  Quiz „Tradycje Święta Niepodległości” to już element tradycji naszej szkoły, w tym roku odbył się po raz piaty (8. XI. 2013 r.).
  Jak co roku wzięli w nim udział przedstawiciele pierwszych klas, którzy zostali podzieleni na trzy grupy. Klasę I LE reprezentowali Patrycja Bujalska, Krystian Studenny i Szymon Gałązka, przedstawicielami klasy I EM byli: Krzysztof Jagielski, Patryk Grabowski oraz Krystian Tylk, a klasę I LO reprezentowali Alberto Zaworski, Mateusz Kołtan i Michał Szuszkiewicz.
  Quiz propaguje wiedzę o wydarzeniach i ludziach, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości. „Katedra historii” przygotowała pytania ilustrowane zdjęciami, rysunkami i tabelami. Pani Aneta Hodowana przywitała uczestników konkursu i publiczność, a następnie pan Robert Zarzycki przedstawił regulamin i poinformował uczestników o liczbie pytań, z którymi uczestnicy musieli się zmierzyć. Dyrektor Zbigniew Stebelski wylosował pytanie pierwsze. Niestety, nasi koledzy nie znali na nie odpowiedzi. Na kolejne pytania prawidłowo odpowiadali głównie reprezentanci klasy I EM, którzy już w połowie quizu zyskali przewagę nad pozostałymi grupami.
  Pierwsze miejsce zajęła klasa I EM z 16 punktami. Drugie miejsce objęła I LE z 6 punktami, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się klasa I LO.
  Nagrody i dyplomy wręczył dyrektor naszej szkoły – p. Zbigniew Stebelski.
  Maja MIKOŁAJCZYK
  Foto: Anna TAWREL
 • Dzień Edukacji na sportowo

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ZSTiL w Żaganiu odbył się Szkolny Turniej Piłki Nożnej. W turnieju, który odbył się 14 października 2013 r. wzięło udział 5 drużyn: reprezentacja klasy I A, II MM, III A, III MT oraz „BELFER”
 • Odkrywanie starej i nowej Warszawy

            Swoją 3-dniową wycieczkę do Warszawy zaczęliśmy wczesnym rankiem 10 kwietnia br.
            Klasa 1 ME i 1 LN wyjechały pod opieką wychowawców (Elżbiety Kowali, Roberta Zarzyckiego). Zwiedzanie zaczęliśmy od Centrum Nauki Kopernik. Mimo początkowego niespecjalnego zainteresowania tym miejscem zmieniliśmy zdanie podczas 5-godzinnego pobytu. Zabawy było co nie miara - robienie mydlanych baniek, tworzenie fal, układanie muzyki – każdy z nas przez moment mógł poczuć się jak pseudonaukowiec, albo Dj, miksując piosenkę.
            Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Stare Miasto z przewodnikiem, przechadzaliśmy się uliczkami pięknej Warszawy. Opowieści przewodnika przeniosły nas w czasy, gdy Warszawa była „Paryżem Północy”. Widzieliśmy m.in. Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca. Kiedy jednak opuściliśmy Starówkę oczarowały nas widoki nowoczesnej i starej Warszawy. Nasza grupa odwiedziła Pałac Kultury i Nauki, gdzie z 30 piętra tarasu widokowego mogliśmy podziwiać panoramę stolicy. Nie mogliśmy pominąć warszawskich Złotych Tarasów, gdzie ogarnęło nas zakupowe szaleństwo. Na przyjemne zakończenie pełnego wrażeń dnia mieliśmy okazję przejechać się metrem.
            W ostatnim dniu naszej podróży po stolicy odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Na każdym piętrze kilkupoziomowego budynku mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę na temat wydarzeń z roku 1944. Mieliśmy okazję poczuć się jak powstańcy, przechodząc przez makietę tunelu oraz zobaczyć skalę zniszczeń w filmie 3D „Miasto Ruin”. Ostatnim punktem naszej podróży był Stadion Narodowy, wybudowany specjalnie na Euro 2012. Na jego dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc siedzących. Z daleka konstrukcja prezentuje się niezwykle okazale. Niestety, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu na boisku nie zobaczyliśmy murawy – naszym oczom ukazały się za to koparki, dźwigi i grupa robotników oczyszczających boisko.
            Droga powrotna przebiegła szybko i (szczególnie pod koniec) bardzo wesoło. Grupa chłopców z tylnej części autokaru umilała wszystkim, już nieco zmęczonym podróżnikom, czas swoim śpiewem. Była okazja do nauczenia się wielu nowych piosenek i ożywienia panującej atmosfery.
  Iryszek
  Bajer
 • Finał samorządowego

            Aleksander Choma z klasy 1 LN ZSTiL w Żaganiu był jednym z 41 uczniów z 10 lubuskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczyli 23 marca br. w finale III Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w zielonogórskim Urzędzie Marszałkowskim.
            Zakwalifikowanie się do finału wymagało zdobycia minimum 70% punktów spośród możliwych do uzyskania podczas eliminacji szkolnych.
            Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu składającego się z trzydziestu pytań dotyczących m.in. topografii naszego regionu i podstaw funkcjonowania Sejmiku Województwa Lubuskiego.
            Organizatorami konkursu byli: Sejmik Województwa Lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
  (rz)

 • Z Solidarnością w olimpiadzie wojewódzkiej

            Jakub Con (kl. 1 LN) i Mateusz Firuta (kl. 1 ME) byli wśród 36 uczniów z województwa lubuskiego, którzy 15 marca 2013 r. uczestniczyli w finale wojewódzkim I edycji ogólnopolskiej „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” organizowanej przez Fundację Centrum Solidarności i Fundację Centrum im. Bronisława Geremka pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
            Konkurs, obejmujący historię Polski z lat 1970 – 1990, jest adresowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
            Podczas etapu wojewódzkiego, który odbył się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze należało w ciągu godziny odpowiedzieć na trzydzieści, niełatwych pytań. Po konkursie J. Con udzielił krótkiego wywiadu Radiu Zielona Góra:
  http://rzg.pl/radio-zielona-gora/wiadomosci-zielona-gora/olimpiada-solidarnosci-dwie-dekady-historii-etap-wojewodzki
  (rz)

 • Ferie z piłką nożną

            W czasie ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu odbył się Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej.
            17 stycznia 2013 r. w hali sportowej ZSTiL, 5 amatorskich drużyn piłkarskich (ok. 30 osób) rozegrało ze sobą 10 minutowe mecze, systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju została drużyna reprezentująca klasę IV ME, drugie miejsce przypadło II MT, a na trzecim miejscu znalazł się zespół „Belfra” złożony z nauczycieli: Zbigniew Wróblewski (kapitan), Robert Zarzycki, Zbigniew Stebelski, Wojciech Szypowski, Piotr Kaczmarek, Sylwester Iwanicki, Mirosław Augustyniak.
            Turniej został zorganizowany z inicjatywy nauczycieli działających w sekcji „Belfer”, istniejącej od 2009 r. przy UKS „Spartak”. Sekcja skupia nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych w Żaganiu i zajmuje się m.in. organizowaniem zajęć sportowych dla uczniów i nauczycieli w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. W tym celu m.in. od 2009 r. odbywają się mecze szkolnej ligi piłki nożnej, w rozgrywkach której, obok drużyn uczniowskich, bierze udział zespół „Belfra”.
  (rz)
 • O samorządzie, po raz trzeci

            W żagańskim Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, już po raz trzeci, odbyły się eliminacje szkolne do Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Tym razem uczestniczyło w nich prawie 30 uczniów z liceum ogólnokształcącego, techników i zasadniczej szkoły zawodowej.
            Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań testowych z zakresu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, w tym również samorządu lubuskiego, ale także wykazać się wiedzą z polityki regionalnej i programów wspieranych przez Unię Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
            Wśród uczniów ZSTiL w Żaganiu biorących udział w konkursie najlepsze wyniki uzyskali: Kacper Kępiński (kl. 2 LO), Aleksander Choma (kl. 1 LN) oraz Grzegorz Kuźniar (kl. 2 „b” ZSZ).
            Organizatorami konkursu są: samorząd województwa lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., a w ZSTiL w Żaganiu Robert Zarzycki i Aneta Hodowana (nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie).
  (rz)
 • Awansowali z historii

           Organizatorzy „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” poinformowali, że z ZSTiL w Żaganiu do etapu wojewódzkiego konkursu dostali się Jakub Con (1 LN) i Mateusz Firuta (1 ME).
           Konkurs, obejmujący historię Polski z lat 1970 – 1990, jest adresowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy na etapie szkolnym musieli odpowiedzieć na 25 pytań testowych.
           Etap wojewódzki odbędzie się 15 marca 2013 r. w miejscu wskazanym przez organizatorów do końca stycznia 2013 r.
  (rz)
 • Solidarność z perspektywy historii

          Żagański ZSTiL to jedna z 20 palcówek oświatowych w województwie lubuskim i jedna z ponad 400 w całym kraju, w których 27 listopada br. odbył się etap szkolny I edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”.
          Organizatorem konkursu jest gdańska Fundacja Centrum Solidarności, a jej patronem honorowym jest Lech Wałęsa, zaś wśród patronów i partnerów są m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Gazeta Wyborcza i TVP.
          Konkurs, obejmujący historię Polski z lat 1970 – 1990, jest adresowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy na etapie szkolnym musieli odpowiedzieć na 25 pytań testowych.
          Wśród uczniów klas pierwszych ZSTiL w Żaganiu najlepsi okazali się Jakub Con z kl. 1 LN oraz Mateusz Firuta (1 ME), którzy awansowali do etapu wojewódzkiego.
  (rz)
 • Próbny egzamin maturalny

  23 listopada 2012 r. uczniowie klas maturalnych ZSTiL w Żaganiu pisali próbny egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Arkusze egzaminacyjne przygotowało Wydawnictwo „Operon”.
 • Co wiemy o Polsce, czyli quiz z okazji Święta Niepodległości

            Już po raz czwarty (12. XI. 2012 r.) odbył się w naszej szkole quiz z okazji Święta Niepodległości. W ten sposób tworzymy tradycję, by co roku przypomnieć ludzi i zdarzenia związane z walką o wolną Polskę.
            W tym roku uczniowie, którzy brali w nim udział zostali podzieleni na trzy grupy. Grupę I reprezentowali Jakub Con, Bartosz Mikołajczak, Wojciech Tyburski z klasy I LN, przedstawicielami grupy II byli: Łukasz Rzymiański, Konrad Rudak i Mateusz Klan z klas I ME i I EE. Natomiast w grupie III znajdowały się Klaudia Plesińska, Aleksandra Łokaj i Dagmara Zwolińska. Był to zespół, który reprezentował klasę I LO.
            Quiz rozpoczęła pani Aneta Hodowana, która przywitała uczestników i publiczność. Potem p. Robert Zarzycki przedstawił regulamin, a na pierwsze pytanie, które wylosował dyrektor - Zbigniew Stebelski, odpowiedzi udzieliła grupa I. Panowie z grup I i II zacięcie walczyli między sobą o każdy punkt. Grupa III odpowiadała tylko na nieliczne pytania. 10 punktów zdobytych przez grupę I dało chłopakom prowadzenie przez cały quiz, a na koniec ich wiedza zaprowadziła do zwycięstwa. Na drugim miejscu uplasowała się grupa II, która zdobyła 8 pkt., a trzecie miejsce zajęła grupa III z 2 pkt. Nagrodzeni otrzymali pendrivy, słuchawki oraz myszki komputerowe, które wraz z dyplomami wręczył dyrektor naszej szkoły – p. Z. Stebelski.
  (ak)
 • Szkolna liga piłki nożnej

  Aby zobaczyć wyniki szkolnej ligi piłki nożnej - runda jesienna 2012/2013 - kliknij więcej...
 • Jesteś Bogiem

            Po dziesięciu latach fani polskiego rapu doczekali się filmu o jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup hip-hopowych w naszym kraju. Paktofonika, bo tak właśnie nazywał się ten skład, powstał w 1998 roku z inicjatywy Wojciecha Alszera, znanego słuchaczom pod ksywką „Fokus”, który do współpracy poprosił Sebastiana Salberta „Rahima” oraz Piotra Łuszcza „Magika”. Razem stworzyli ponadczasowy zespół, którego muzyka porusza słuchaczy do dzisiaj. „Jesteś Bogiem” opowiada historię tego kultowego składu. Film jest bardzo szczery, pokazuje w dobitny sposób szare śląskie blokowiska oraz rzeczywistość pokolenia lat 90-tych XX w. To historia trzech młodych utalentowanych ludzi, dla których najważniejszym priorytetem była muzyka.
            Reżyserię filmu powierzono Leszkowi Dawidowi. Od samego początku było wiadomo, że będzie to trudny orzech do zgryzienia, oczekiwania fanów były ogromne. Paktofonika w filmie przedstawiona jest jako skład, który chce zaistnieć w świecie bezlitosnych wytwórni muzycznych, lecz żaden z raperów nie ma pojęcia o tym jakie zasady panują w tym biznesie. W domowych warunkach nagrywają kolejne utwory. Rapowanie dla nich to czysta zajawka, nie interes. Jednak w tym samym momencie rozgrywa się w tle dramat Magika, młodego ojca, a zarazem męża. Film Leszka Dawida to obraz skierowany raczej to wąskiej grupy odbiorców, którzy rozumieją kulturę hip-hop. Nie jest to szczegółowo opowiedziana historia narodzin rapu w Polsce. Reżyser chciał zmierzyć się z legendą Paktofoniki oraz z jej najbardziej charakterystycznym członkiem, Magikiem, który nie poradził sobie z przedwczesnym sukcesem oraz narastającymi konfliktami z otoczeniem i własną słabością, która doprowadziła go do samobójczej śmierci.
            Podsumowując, film „Jesteś Bogiem” to dobrze ukazana rzeczywistość młodego pokolenia lat 90. Bez wątpienia tą produkcję można nazwać najlepszym polskim filmem podejmującym próbę zmierzenia się z biografią zespołu oraz ich twórczością. Moim zdaniem materiał warty obejrzenia.
  (MM)
 • Milion możliwości

            Hmm… wakacje, jak to pięknie brzmi. Każdy chciałby by trwały one w nieskończoność, ale niestety rzeczywistość jest brutalna.
            Na spędzenie dobrych wakacji jest wiele sposobów. Młodzi ludzie gdzieś wyjeżdżają, imprezują, a nawet pracują, żeby sobie zarobić. Ja postanowiłam w tym roku nigdzie nie wyjeżdżać, ani pracować. Dla mnie były udane, a mianowicie: jeździłam rowerem, czytałam „Potop”, bo to dość obszerna książka, a w drugiej klasie trzeba ją przerobić i co najważniejsze grałam z dziadkiem w szachy. Pewnie pomyślicie sobie, że to beznadzieja, ale prawda jest całkiem inna! Ta gra jest lepsza od bezsensownego siedzenia przy komputerze. W wakacje również powinniśmy poruszyć swoje mózgi do myślenia mimo tego, że to czas wolny od nauki, a szachy to bardzo dobre rozwiązanie. Nie dość, że musimy grać swoimi pionkami, to jeszcze pionkami przeciwnika, przemyśleć każdy ruch, co zrobi przeciwnik, zastanowić się jaki ruch dla nas będzie korzystniejszy, bo wystarczy jedna pochopna decyzja, a przeciwnik zdobywa przewagę.
             Choć niektórzy czytelnicy mogą stwierdzić, że to były najgorsze wakacje o jakich słyszeli, ale zarówno w szachach jak i na wakacje jest milion możliwości, jednym podoba się ślęczenie przed komputerem, a drugim gra w szachy.
  aw
 • Wykopali 3 miejsce

  Sukcesem dla drużyny sportowej „Belfra” zakończył się Turniej o puchar Wójta Gminy Wiejskiej Żagań, który odbył się 30 czerwca 2012 r. w ramach festynu „Sportowe powitanie Lata” w Tomaszowie.
  W wieczornych zmaganiach turniejowych, zakończonych ok. godz. 2400, wzięło udział 8 amatorskich drużyn piłki nożnej. Jedną z nich tworzyli nauczyciele żagańskich szkół ponadgimnazjalnych zrzeszeni w drużynie ZSTiL „Belfer”. Zespół w składzie: Z. Wróblewski (kapitan), W. Szypowski, P. Pawlak (kierownik), P. Kaczmarek – wszyscy ZSTiL w Żaganiu, Ł. Ciechanowicz (ZST-H), M. Augustyniak (LO „Banach”), po pasjonujących pięciu meczach, zajęli 3 miejsce i odebrali puchar wójta gminy wiejskiej Żagań.
  (rz, zw)
 • Czyżby ideał imprezy licealisty?

  Zaczyna się weekend, czyli życie licealistów, którzy po ciężkiej pracy w szkole chcą odpocząć od nauki. Wybierają się do klubów, w których szukają rozrywki, ale też wyładowują swoje emocje i odreagowują problemy.
        Impreza zaczyna się często od picia alkoholu, każdy drink czy piwo przesuwa granicę co powoduje zwiększenie jej ilości. Dzięki niemu młodzież jest bardziej otwarta i chętna na nawiązanie nowych znajomości. Odważni pijani licealiści, często biorą udział w różnych spontanicznych i zwariowanych sytuacjach. Zaczynają się zakłady, zabawa na całego, wygłupy, tańce w tłumie popychających się ludzi i pijackie rozmowy.
       W tym czasie alkohol nadal się leje, co doprowadza do zwiększenia niebezpieczeństwa w wielu przypadkach utraty stanu świadomości i przytomności. Czas, w którym zaczynają się kłótnie i sprzeczki. Młodzież często zachowuje się dość prowokująco co prowadzi do bójek pomiędzy nastoletnimi chłopakami pod budynkiem klubu, a nawet w środku.
       Można dostrzec także napite dziewczyny, które uginają się na szpilkach, podpierając ściany. Chłopcy podchodzą do nastolatek, bajerują przez chwile, aż wreszcie proponują coś do picia, z nadzieją na szanse ,,bliższego poznania’’. Tak naprawdę każdy z nas ma prawo do własnych decyzji, posługujemy się rozumowaniem własnej psychiki, więc całkowicie powinniśmy odpowiadać za swoje czyny. Zabawa czasem może przynieść więcej krzywdy niż pożytku, więc przemyślmy swoje zachowanie nim będziemy ofiarami nie tylko zażenowania i kaca ale również problemów zdrowotnych.
  Magdalena RYBIŃSKA
 • Otyłość powodem do wytykania palcami

  Cóż to naprawdę znaczy otyłość? Jest to taka nadwaga gdzie ok. 20% całkowitej masy ciała stanowi tkanka tłuszczowa. Dziś otyły jest dla nas każdy, kto nie nosi rozmiaru zero lub nie ma idealnie wyrzeźbionego ciała.
  Z dnia na dzień pogoń za idealną sylwetką nabiera tempa, dziewczyny odchudzają się wszelkimi możliwymi sposobami (nieraz mającymi złe skutki), obsesja ta, bo chyba można tak to nazwać, coraz częściej prowadzi do takich chorób jak anoreksja czy bulimia, na które chorują nie tylko dziewczyny, także chłopcy. Najgorsze jest jednak to, iż sami wpędzamy się w to zamknięte koło diet i liczenia kcal. Wytykamy osoby z zaokrąglonym brzuszkiem, szerokimi biodrami lub z tak zwanymi widocznymi boczkami (choć nieraz twierdzimy, że wygląd zewnętrzny nie ma dla nas większego znaczenia). Może jednak powinniśmy odpuścić sobie i innym, i polubić siebie wbrew temu, jaki ideał sylwetki pokazują nam gazety i telewizja.
  Wstając każdego ranka, podchodźmy do lustra, uśmiechając się i powtarzając niczym mantrę: „Jestem piękny/a, kocham siebie”.
  (ALEK)
 • Premiery 2012

  „The Avengers 3D”, „The Hunger Games” – „Igrzyska Śmierci”, „Mój tydzień z Marilyn”, „Hugo i jego wynalazek”, „Hobbit” to tylko niektóre z nowych tytułów na rynku światowej kinematografii. Recenzje tych i innych filmów, mających premierę w tym roku, można przeczytać w artykule "Premiery 2012" znajdującym się w dziale @-artykuły.
 • Najważniejsze wydarzenia 2011 r.

  Początek nowego roku to dobra okazja do podsumowania minionego 2011 r. Z tej okazji wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy sondaż, w wyniku którego powstał ranking najważniejszych wydarzeń na świecie, w Polsce i naszym regionie. Kliknij w link "Najważniejsze wydarzenia 2011 r." aby zobaczyć szczegóły.
 • Życzenia

  Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego i niezapomnianego Nowego 2011 roku życzy
  redakcja „Gazetonu”

 • Quiz na Święto Niepodległości

  11 Listopada, to bardzo ważna data dla każdego Polaka. Nasza szkoła także obchodziła to święto w uroczysty sposób. Zorganizowano QUIZ dla klas III LO i LP pt. „Tradycje święta niepodległości”. Poziom pytań wcale nie był taki łatwy, a Jury, w którym zasiedli organizatorzy, p. Robert Zarzycki oraz p. Aneta Hodowana, domagało się szczegółowych i precyzyjnych odpowiedzi. Historię trzeba było znać.

 • Młodzi głosują

  Młodzi głosują– wyciąg z protokołu młodzieżowych wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 3 października 2011 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
 • Młodzi do urn!

  W ramach akcji Młodzi głosują prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w naszej szkole przeprowadzono zajęcia tematyczne dotyczące wyborów parlamentarnych.
 • Wybory w ZSTiL

  „Młodzi głosują”, to hasło ogólnopolskiej akcji przygotowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, związanej z szerzeniem idei samorządności wśród młodzieży.

  3 października 2011 r. także nasza szkoła wzięła udział w akcji, dając możliwość uczniom ZSTiL – bez względu na wiek - zagłosować na wybrany prze siebie komitet wyborczy
 • Rok szkolny 2011/2012

  Wakacje już za nami, dlatego też życzymy wszystkim uczniom ZSTiL samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
 • Aktualności 2010/2011

 • Aktualności 2008/2009

 • Aktualności 2007/2008