A A A
  • Newsweek Polska
    Newsweek Polska
  • W redakcji Newsweek Polska
    W redakcji Newsweek Polska

Dziennikarz - zawód czy powołanie?

          Dziennikarz trafia do każdego z nas z informacją. Jest to zawód, który polega na dostarczaniu wiadomości oraz opisywaniu rzeczywistości. Informacje zdobyte przez dziennikarzy każdego dnia są przekazywane odbiorcą. Chcemy być dobrze poinformowani, zupełnie nieświadomie cenimy rzetelność i obiektywizm. Od dziennikarza oczekujemy otwartości, krytycyzmu, ale też fachowości, bo ten zawód ma ograniczenia, które zostały określone w etyce dziennikarskiej. Dziennikarz musi być sprawny językowo oraz ciekawy świata, aby było mu łatwiej, na dany temat napisać rzetelny artykuł.
          Dziennikarz nie może zapomnieć o pracy po 8 godzinach. Temat do napisania artykułu może znaleźć w każdym miejscu, na przykład: w sklepie, na spacerze, w Internecie lub po prostu w domu. Praca dziennikarza zobowiązuje do ciągłego bycia na bieżąco. Trzeba wykorzystywać sytuacje, którymi można zaciekawić przeciętnego czytelnika.
          Dziennikarstwo to popularny zawód. Codziennie spotykamy się z osobami wykonującymi go, w telewizji czy prasie. Dziennikarze pracujący w stacjach telewizyjnych często piszą także artykuły do gazet. Dziennikarzy tych znamy z nazwisk, wiemy czym się zajmują, czy biorą udział np. w akcjach charytatywnych.
          Nasze społeczeństwo najwyżej ceni dziennikarstwo, które ma duże zaangażowanie w życie społeczeństwa. Przykładem takiego dziennikarstwa jest program pt. „Magazyn Ekspresu Reporterów”, który zamieszcza reportaże z życia ludzi, którym przytrafiły się nieszczęścia, związane z klęskami żywiołowymi, niesprawiedliwością władzy czy też drugiego człowieka. Dzięki dziennikarzom dowiadujemy się jak funkcjonuje państwo, jak działają politycy. Dziennikarze poznają także struktury przestępcze i ujawniają ich relacje z władzą.
          Dla państwa wolne media to 4 władza, zaraz po władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Wolne media mają duży wpływ na decyzje ludzi podejmowane w sprawach politycznych.
          I teraz zadajemy sobie pytanie: czy to zawód, czy powołanie? Na pewno jest to zawód zapoczątkowany pasją. Istnieją ludzie, którzy mimo, że nie mają ukończonych studiów o tym kierunku, to kochają pisać i zatrudniają się do gazet. Sądzę, że wtedy jest to najprawdziwsze powołanie, ponieważ oddają temu całe swoje serce.
Maja MIKOŁAJCZYK