A A A

Ferie z piłką nożną

          W czasie ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu odbył się Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej.
          17 stycznia 2013 r. w hali sportowej ZSTiL, 5 amatorskich drużyn piłkarskich (ok. 30 osób) rozegrało ze sobą 10 minutowe mecze, systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju została drużyna reprezentująca klasę IV ME, drugie miejsce przypadło II MT, a na trzecim miejscu znalazł się zespół „Belfra” złożony z nauczycieli: Zbigniew Wróblewski (kapitan), Robert Zarzycki, Zbigniew Stebelski, Wojciech Szypowski, Piotr Kaczmarek, Sylwester Iwanicki, Mirosław Augustyniak.
          Turniej został zorganizowany z inicjatywy nauczycieli działających w sekcji „Belfer”, istniejącej od 2009 r. przy UKS „Spartak”. Sekcja skupia nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych w Żaganiu i zajmuje się m.in. organizowaniem zajęć sportowych dla uczniów i nauczycieli w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. W tym celu m.in. od 2009 r. odbywają się mecze szkolnej ligi piłki nożnej, w rozgrywkach której, obok drużyn uczniowskich, bierze udział zespół „Belfra”.
(rz)
Wyniki turnieju:
1 miejsce: kl. IV ME
2 miejsce: kl. II MT
3 miejsce: „Belfer”
4 miejsce: kl. I ET
5 miejsce: kl. I ME

Foto: Anna TAWREL