A A A

O samorządzie, po raz trzeci

          W żagańskim Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, już po raz trzeci, odbyły się eliminacje szkolne do Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Tym razem uczestniczyło w nich prawie 30 uczniów z liceum ogólnokształcącego, techników i zasadniczej szkoły zawodowej.
          Uczniowie musieli odpowiedzieć na 30 pytań testowych z zakresu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, w tym również samorządu lubuskiego, ale także wykazać się wiedzą z polityki regionalnej i programów           Wśród uczniów ZSTiL w Żaganiu biorących udział w konkursie najlepsze wyniki uzyskali: Kacper Kępiński (kl. 2 LO), Aleksander Choma (kl. 1 LN) oraz Grzegorz Kuźniar (kl. 2 „b” ZSZ).
          Organizatorami konkursu są: samorząd województwa lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., a w ZSTiL w Żaganiu Robert Zarzycki i Aneta Hodowana (nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie).
(rz)
Foto: Anna TAWREL