A A A

Polskie rocznice historyczne w 2014 roku

 • 1015 rocznica ogłoszenia biskupa Wojciecha świętym.
 • 650 rocznica utworzenia przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej, pierwszej polskiej uczelni wyższej.
 • 640 rocznica nadania przez Ludwika Węgierskiego szlachcie przywileju koszyckiego, pierwszego przywileju ogólnostanowego.
 • 570 rocznica bitwy pod Warną, w której zginął król Władysław Warneńczyk.
 • 560 rocznica wybuchu wojny 13-letniej zakończonej pokonaniem Zakonu Krzyżackiego i odzyskaniem przez Polskę Pomorza Gdańskiego.
 • 500 rocznica bitwy pod Orszą, w której wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana Konstantego Ostrogskiego rozbiły wojska moskiewskie wspierane przez Habsburgów i Hohenzollernów.
 • 445 rocznica unii lubelskiej (unii realnej Polski i Litwy) i powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • 435 rocznica powołania przez króla Stefana Batorego Akademii Wileńskiej prowadzonej przez jezuitów.
 • 385 rocznica zwycięstwa wojsk polskich dowodzonych przez Stanisława Koniecpolskiego w bitwie pod Trzcianą nad dwukrotnie liczniejszymi wojskami szwedzkimi Gustawa II Adolfa.
 • 315 rocznica podpisania pokoju w Karłowicach, który zakończył wojny polsko-tureckie.
 • 220 rocznica powstania kościuszkowskiego.
 • 95 rocznica I powstania śląskiego.
 • 75 rocznica podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow.
 • 75 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej.
 • 75 rocznica bitwy nad Bzurą.
 • 75 rocznica agresji ZSRR na Polskę.
 • 75 rocznica utworzenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie z premierem gen. Władysławem Sikorskim na czele.
 • 75 rocznica Polskiego Państwa Podziemnego.
 • 70 rocznica „Wielkiej ucieczki” jeńców alianckich z obozu Stalag Luft 3 w Żaganiu.
 • 70 rocznica powstania warszawskiego.
 • 70 rocznica powstania 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP.
 • 35 rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny.
 • 30 rocznica porwania i zamordowania kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy SB.
 • 25 rocznica obrad Okrągłego Stołu.
 • 25 rocznica wyborów czerwcowych 1989 r., kontraktowych wyborów parlamentarnych, zakończonych zwycięstwem opozycji.
 • 25 rocznica utworzenia rządu z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym po wojnie niekomunistycznym premierem na czele.
 • 25 lat istnienia III Rzeczypospolitej.
 • 15 rocznica wejścia Polski do NATO (Paktu Północnoatlantyckiego).
 • 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.
(rz)