A A A

Próbny egzamin maturalny

23 listopada 2012 r. uczniowie klas maturalnych ZSTiL w Żaganiu pisali próbny egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie. Arkusze egzaminacyjne przygotowało Wydawnictwo „Operon”.