A A A

Quiz o Niepodległość - więcej...

W naszej szkole odbył się, już po raz szósty, quiz z okazji Święta Niepodległości. Co roku młodzież staje do rywalizacji, by wykazać się znajomością ludzi i zdarzeń związanych z historią walk o niepodległość.

W rozgrywce wzięły udział trzy zespoły. Klasę I TR reprezentowali: Piotr Barysz, Łukasz Sobczyk oraz Patryk Kurowski. Przedstawiciele kl. 1 LP to Radosław Cieślikowski, Patryk Kirsz i Mateusz Wawryk, natomiast III zespół reprezentowali Kacper Siwczyk, Bartek Zygmuntowicz oraz Daniel Krawczyk z klasy 1 ME.
Quiz rozpoczęła pani Aneta Hodowana, która przywitała zebranych oraz zaprezentowała jury w skład, którego, obok A. Hodowanej, wchodzili: Robert Zarzycki, Barbara Zarzycka, a także dyrektor Zbigniew Stebelski. Po przywitaniu p. Robert Zarzycki przedstawił uczestnikom regulamin, następnie p. Zbigniew Stebelski wylosował pierwsze pytanie, na które poprawnie odpowiedział zespół III i zdobył pierwsze punkty.

Klasa 1 ME już na początku wysunęła się na prowadzenie. Pozostałe klasy, choć dobrze dopingowane ze strony widowni, nie mogły dorównać mechatronikom, rywalizując o drugie i trzecie miejsce. Ostatecznie chłopcy z 1 ME zdobyli 17 pkt lokując się tym samym na pierwszym miejscu, drugą lokatę wywalczyła klasa 1 LP, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci klasy 1 TR. Klasa 1 ME pokazała wiedzę i refleks.

Zwieńczeniem konkursu były nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz oceny: 6, 5, 4 za kolejno zdobyte miejsca.

Iryszek
Foto:
Maja MIKOŁAJCZYK