A A A

RADIO RELAX

Pomysł utworzenia radia szkolnego pojawił się we wrześniu 1990 r. kiedy to Robert Zarzycki, nauczyciel ZSM, i kilku uczniów technikum postanowiło urozmaicić przerwy międzylekcyjne. Sposobem na „szkolną nudę” miał być radiowęzeł. W ten sposób młodzi zapaleńcy (Robert Zarzycki, Jacek Bieganowski, Ireneusz Czyrski, Tomasz Dylewicz, Robert Gronuś, Mariusz Gurgul, Rafał Karłowski, Witold Karolewski, Konrad Kościuk, Edward Świtała, Mirosław Zelek) rozpoczęli organizację Szkolnego Radia „Relax”. Do dyspozycji mieli pomieszczenie piwniczne, do którego doprowadzone były końcówki sieci głośników na korytarzach i wzmacniacz.

Jak się wkrótce okazało głośników było za mało, a część z nich była niesprawna, podobnie jak wzmacniacz i niektóre linie głośnikowe na korytarzach. Naprawa usterek była o tyle trudna, że nie dysponowano wówczas dokładnymi planami rozmieszczenia linii i środkami finansowymi na zakup odpowiednich części. Również pomieszczenie, w którym miała być siedziba redakcji wymagało przeróbek. Mimo tych poważnych trudności chęć do działania była duża.

Dzięki pomocy wielu życzliwych osób część remontów udało się wykonać we własnym zakresie, a także w ramach prac przejściowych i dyplomowych. Przebudowano pomieszczenie wydzielając w nim spikerkę, reżyserkę i część redakcyjną. Wykorzystano do tego celu materiały budowlane uzyskane z PPSD „Zamex”, a do wytłumienia spikerki i reżyserki użyto m.in. starych zasłon i sukna z gabinetu 22. Uczniowie naprawili uszkodzony wzmacniacz i linie głośnikowe, wymieniono niesprawne głośniki, a Krzysztof Kolasa wykonał nowy wzmacniacz dostosowany do potrzeb powstającego S. R. „Relax”. Stopniowo, z różnych źródeł, pozyskiwano niezbędny sprzęt. Po pewnym czasie młodzi redaktorzy do dyspozycji mieli m.in. mikrofony, słuchawki, statywy mikrofonowe i mikser MMS - 10. Od Komitetu Rodzicielskiego otrzymali też magnetofon i odtwarzacz CD.

Po tych niezbędnych remontach i zakupach przyszedł czas na odnowienie pomieszczenia „przejściowego” (07), które prowadziło do redakcji radiowęzła. Wykonano to we własnym zakresie, wymieniając przy okazji drzwi wejściowe do „Relax”-u na drewniane. Młodzi redaktorzy zakładali, że w 07 znajdzie swoje lokum gazeta szkolna „Czytadełko” działająca, podobnie jak S. R. „Relax”, w ramach Koła Dziennikarskiego. Remont ten wykonano w roku szkolnym 1991/1992. Niestety, na początku roku szkolnego 1992/1993 dowiedzieli się, że w szkole brakuje gabinetów lekcyjnych i dlatego do pomieszczeń 07 i 06 (była ciemnia fotograficzna) zostanie przeniesiona kawiarenka, zaś pomieszczeniem przejściowym do radiowęzła będzie 08 (dotychczasowe pomieszczenie gospodarcze sprzątaczek). W ten sposób „Czytadełko straciło lokal zanim jeszcze go otrzymało, a szkolni „radiowcy” musieli wykonać nowy remont i dokonać stosownych przeróbek (odtąd do pomieszczeń technicznych redakcji wchodzi się przez spikerkę!). Za sprawą kolejnego remontu - przeróbki działalność S. R. „Relax” musiała zostać chwilowo zawieszona, w tym czasie wydano następny numer „Czytadełka”. Na szczęście była to ostatnia przerwa w działalności radiowęzła pod szyldem S. R. „Relax”.

Na antenie „Relax”-u prezentowano niemal wszystkie gatunki muzyczne urozmaicając w ten sposób wszystkie przerwy. Radiowcy „Mechanika” podejmowali też skuteczne próby dziennikarskie emitując podczas tzw. długich przerw oryginalne audycje o różnorodnej tematyce. Kres działalności Szkolnego Radia „Relax” nastąpił w styczniu 1996 r. kiedy to Robert Zarzycki zrezygnował z roli jego opiekuna.

KRONIKARZ