A A A

Wiktoria zwycięska

Uczennice Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu: Maja Mikołajczyk i Wiktoria Szczepaniak z kl. 3 LN reprezentowały województwo lubuskie w finale Ogólno-polskiego Konkursu Wiedzy o Mediach.
          144 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju 20-21 marca 2015 r. walczyło o indeksy i nagrody rzeczowe w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.
          Wiktoria Szczepaniak znalazła się w gronie laureatów i otrzymała indeks oraz tytuł laureatki I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach. Uzyskała także prawo wolnego wstępu na kierunek „dziennikarstwo” na wybranej uczelni. Maja Mikołajczyk otrzymała dyplom finalisty konkursu.
          Oprócz zmagań konkursowych młodzież spotkała się z Konradem Piaseckim, dzienni-karzem RMF FM oraz TVN24, zwiedzali Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz wysłuchali wykładu prof. Wiesława Władyki na temat współczesnych mediów i roli współczesnego dziennikarza. Dodatkową atrakcją dla młodzieży z wojewódz-twa lubuskiego był przelot samolotem w obie strony.
          Uczennice do finału konkursu przygotowywały się pod kierunkiem Barbary Zarzyckiej i Roberta Zarzyckiego.
(red)