A A A

Wybory w ZSTiL

„Młodzi głosują”, to hasło ogólnopolskiej akcji przygotowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, związanej z szerzeniem idei samorządności wśród młodzieży.

3 października 2011 r. także nasza szkoła wzięła udział w akcji, dając możliwość uczniom ZSTiL – bez względu na wiek - zagłosować na wybrany prze siebie komitet wyborczy.

Projekt Młodzi głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej – chodzi o zaangażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny. Przed wyborami w szkole zostały przeprowadzone lekcje wiedzy o społeczeństwie, związane z wyborami i ich historią. Szeroko prowadzona akcja wyborów wśród młodzieży w przyszłości może zwiększyć frekwencję w wyborach powszechnych, a także ma szansę zmienić społeczne nastawienie do inicjatyw obywatelskich. Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju!

Dokładne wyniki wyborów parlamentarnych podamy po 10 października (regulamin akcji).